ALLES OVER CONDITIETESTEN
× Conditietesten.nl Homepage Fietsen Hardlopen Wandelen Åstrand test Coopertest Ruffier Dickson test Steptest van Harvard Test van Lian Shuttlerun test Diversen Boeken Site Links


Test van Conconi hardlopen

De simpelste methode om de anaërobe drempel te bepalen is door te luisteren naar je ademhaling: als je gaat hijgen dan zit je rond de drempel. Veel betrouwbaarder is de Conconitest, een inspanningstest waarbij stapsgewijs de loopsnelheid wordt verhoogd en de daarbij behorende hartslag gemeten. Deze test gaat er vanuit dat de hartslag lineair stijgt bij het verhogen van de snelheid tot de anaërobe drempel. Voorbij deze drempel gaat dit lineaire verband verloren. Na afloop van de test wordt met behulp van een hartslaggrafiek de drempel geschat. Voor veel meer informatie over trainen met hartslagmeter: Runinfo.nl.

Benodigdheden

Voor de uitvoering van de test is nodig: een 400m atletiekbaan, een hartslagmeter en eventueel een helper die de tijden en de daarbij behorende hartslag noteert.

Uitvoering

Doe een goede warming-up. Hierna begint de test. Het is de bedoeling dat je iedere 200m ongeveer 2 ā 3 seconden sneller loopt. De beginsnelheid van de eerste 200m moet in redelijk verhouding staan met de snelheid van de uiteindelijk te verwachten drempelsnelheid. Met andere woorden neem 12 tot 16 200m tijden zodat je in totaal zo’n 10 ā 12 minuten loopt. Zo beginnen goede hardlopers de eerste 200m in 60 seconden, minder goede hardlopers starten met 75 seconden. Na elke 200m wordt de looptijd over deze afstand en je hartslag genoteerd door een helper.Je blijft doorversnellen totdat je flink begint te hijgen: je loopt dan boven de anaërobe drempel.

Verwerking van gegevens

  • Bereken eerst wat je km/uur loopsnelheden zijn per 200m. De formule hiervoor luidt: snelheid = 720/tijd.
  • Vervolgens ga je de gegevens uitwerken in een hartslag/snelheid grafiek; trek een lijn door de punten.
  • De hartslag stijgt dus lineair tot de drempelsnelheid. Dit betekent dat de knik in de curve het gezochte omslagpunt is!

Een duidelijk voorbeeld

Om het allemaal een stuk duidelijker te maken hierbij een voorbeeld van iemand met een anaërobe drempel van 182 en een daarbij behorende loopsnelheid van 14.0 km/u.

Conconitest voorbeeld

Voorbeeld Conconitest


Conconi grafiek

Conconi grafiek

Naar
Homepage

Fietsen

Hardlopen

Åstrand test

Coopertest

Ruffier Dickson test

Steptest van Harvard

Test van Lian

Shuttlerun test

Wandeltest

Diversen

Boeken

Site

Links