ALLES OVER CONDITIETESTEN
× Conditietesten.nl Homepage Fietsen Hardlopen Wandelen Åstrand test Coopertest Ruffier Dickson test Steptest van Harvard Test van Lian Shuttlerun test Diversen Boeken Site Links


Shuttlerun test

De shuttle run test vereist een zware maximale inspanning. En is daarom alleen geschikt voor mensen zonder gezondheidsklachten. Neem geen onnodige risico’s Bij deze piepjestest moet je tussen twee evenwijdige lijnen, die 20 meter uit elkaar liggen, heen en weer rennen. Je start rustig: (8 km/u). Je snelheid voer je geleidelijk op. De test stopt zodra je het tempo niet meer aan kan. Hoe langer de test duurt hoe beter je conditie.

Hoe Shuttle run test

Het is de bedoeling tussen de twee de lijnen te rennen waarbij je elke keer met je voet de lijn even aantikt. Probeer bij elk keerpunt de draai kort te houden. Het looptempo wordt aangegeven door geluidssignalen. Elke minuut wordt het tempo verhoogd met 0,5 km/u (een stap), doordat de pauze tussen de signalen wordt verkleind. Het tempo is goed als de voet wordt gezet op de 20 meterlijn ongeveer gelijktijdig met het signaal. Bij dit signaal wordt ook het stapnummer genoemd. Pas het tempo zo nodig aan, zodat je niet te vroeg of te laat bij de lijn bent. Als je bij het klinken van het signaal de lijn nog niet hebt bereikt moet je doorrennen tot de lijn en trachten de andere lijn wel op tijd te bereiken. De test is ten einde als:

  • Je twee keer achter elkaar verder dan 3 meter van de 20 meterlijn blijft verwijderd.
  • Of als je stopt met de test.

Testresultaten

Het stapnummer dat het laatst werd genoemd voordat je stopte is de score van de test.

  Man Vrouw
Uitstekend > 13 > 12
Zeer goed 11 - 13 10 - 12
Goed 10 - 11 9 - 10
Voldoende 7 - 10 6 - 9
Matig 6 - 7 5 - 6
Slecht < 6 < 5

Schatting VO2max

Ook is het mogelijk met behulp van het laatste stapnummer een ruwe schatting is maken van je VO2max.

Tot welke stap ben je gekomen:

Zo correct?

Geschatte VO2max is:

Voor de betekenis van deze waarde zie: VO2max tabellen.

Naar
Homepage

Fietsen

Hardlopen

Åstrand test

Coopertest

Ruffier Dickson test

Steptest van Harvard

Test van Lian

Shuttlerun test

Wandeltest

Diversen

Boeken

Site

Links